Skip to content

Informatii Utile

AGREMENTE TEHICE IN CONSTRUCTII

Pentru elaborarea unui agrement tehnic in constructii se respecta urmatoarea procedura  

https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/60ddc549d2846263767382.pdf

Solicitarea elaborari unui agrement tehnic in constructii

Dosarul de solicitare va cuprinde:

  • Cerere pentru agrement tehnic in constructii;               https://www.mdlpa.ro/pages/agrementetehniceconstructii
  • Acordul producatorului privind comercializarea produsului de catre solicitant, in cazul in care solicitantul este altul decat producatorul sau reprezentantul sau autorizat; acordul producatorului trebui sa contina mentiunea expresa “este autorizat pentru a comercializa produsele noastre in Romania” precum si data emiterii;
  • Fisa tehnica a produsului
  • Fisa de Securitate a produsului
  • Informatii privind sistemul de control al productiei sau o copie a certificatului ISO 9001, daca producatorul il detine.
  • Procesul verbal de omologare interna pentru produsele fabricate in Romania.
  • Alte documente (piese desenate, rapoarte de incercari, documente care contin dovezi privind performatele declarate etc.)

Solicitarea prelungirii avizului tehnic al agrementului tehnic in constructii

Prelungirea valabilitatii avizului tehnic initial se solicita de catre titularul agrementului tehnic in cauza cu 3 luni inaintea expirarii termenului de valabilitate de 2 ani al acestuia. Cerere prelungire aviz tehnic              https://www.mdlpa.ro/pages/agrementetehniceconstructii